Wat is HorecaDNA?

HorecaDNA is de nieuwe naam van het horecabedrijvenregister, dat tot 1 januari 2015 onderdeel was van het bedrijfschap Horeca en Catering. Het register bevat openbare Kamer van Koophandel- en aanvullende gegevens van horeca-bedrijven in Nederland.

HorecaDNA maakt jouw bedrijf beter vindbaar en vergroot het inzicht in de horecabranche via statistisch onderzoek en benchmarks. Ook worden navigatiesystemen voorzien van bedrijfsinformatie zodat de consument jouw bedrijf weet te vinden en vormt het register de basis voor slim digitaal zaken doen, zoals met het Ondernemingsdossier. Een actueel register is belangrijk voor zowel de horeca-sector als voor jouw bedrijf.

Welke gegevens heeft het bedrijfschap overgedragen?

Het bedrijfschap Horeca en Catering heeft per 1 januari 2015 de openbare KvK-gegevens, zoals naw-gegevens van de vestiging, het soort horecabedrijf en gegevens van u als ondernemer, overgedragen aan HorecaDNA. Daarnaast heeft het bedrijfschap ook aanvullende informatie overgedragen. Dit zijn gegevens die kleur en smaak aan uw bedrijf geven, zoals het aantal vierkante meters, de rechtsvorm, de aanwezigheid van een terras, de nationaliteit van de keuken of het aantal bedden. Informatie die bijvoorbeeld belangrijk kan zijn voor correcte vermelding in navigatiesystemen.

Privacygevoelige informatie over de loonsom, de heffing en dossierinformatie over individuele horecabedrijven zijn vanzelfsprekend niet overgedragen. Bij de overdracht is rekening gehouden met de tijdig ingediende bezwaren van ondernemers.

Ben ik verplicht om mee te doen?

Nee, je bent niets verplicht. Deelname aan HorecaDNA is vrijwillig. Deelname biedt voordelen, zoals het verhogen van de vindbaarheid van jouw horecabedrijf.

Waar kan ik zien welke gegevens over mijn bedrijf zijn vastgelegd?

Je kunt met een gratis BASIS abonnement een account aanmaken en jouw gegevens inzien. Ga daarvoor naar Aanmelden.

Hoe kan ik veranderingen doorvoeren in mijn gegevens?

Als je een account maakt, kun je op HorecaDNA jouw wijzigingen doorgeven. Dat geldt voor alle informatie die niet bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd is. Jouw officiële vermelding bij de Kamer van Koophandel (KvK) kun je alleen bij de KvK wijzigen.

Heb ik zelf grip op de verdere verspreiding van mijn gegevens?

Je kunt bij HorecaDNA aangeven of jouw gegevens doorgegeven mogen worden aan derden. HorecaDNA maakt onderscheid tussen gebruik voor promotionele doeleinden voor jouw zaak en gebruik voor commerciële doeleinden van derden. Dit gebruik kun je apart registreren op de website.

Wie houdt toezicht op de verwerking van gegevens?

De nieuw op te richten Stichting Digitale Dienstverlening Horeca houdt toezicht op het verwerken van gegevens en op de uitvoering van het Reglement van HorecaDNA volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat wordt de rol van de gebruikersvereniging en wanneer wordt deze opgericht?

De op te richten gebruikersvereniging geeft sturing aan de toegang tot de gegevens door derde partijen en aan de doorontwikkeling van HorecaDNA. Alle actieve leden kunnen deelnemen aan de gebruikersvereniging. Uiteindelijk bepaalt elke ondernemer zelf wat er met de eigen gegevens gebeurt. 

De gebruikersvereniging kan worden opgericht zodra bekend is welke ondernemers actief deel willen nemen aan HorecaDNA. 

Hoe kan ik mijn horeca-bedrijf aanmelden bij HorecaDNA?

Ieder bedrijf met horeca-activiteiten is van harte welkom! Voor het aanmelden heb je een aanmeldcode nodig. Heb je deze niet? Klik dan op nieuwe aanmeldcode aanvragen!

Wat zijn de kosten van deelname?

Deelname aan het BASIS abonnement van HorecaDNA is kosteloos. HorecaDNA verwacht het aanbod zo interessant te maken, dat je tegen een geringe vergoeding voor het ACTIEF abonnement kiest.

Waarom moet ik betalen voor het ACTIEF abonnement?

Het bedrijfschap financierde haar activiteiten, waaronder haar registerfunctie, door de jaarlijkse heffingen aan horecaondernemingen. Een gedeelte hiervan was bestemd voor het onderhoud van het register. Deze heffing komt te vervallen, wat een kostenbesparing voor de ondernemer betekent. HorecaDNA biedt het BASIS abonnement tot eind 2016 standaard en kosteloos aan. Met een ACTIEF abonnement heeft de ondernemer tegen betaling aanvullende dienstverlening. Om deze te kunnen bekostigen brengt HorecaDNA een jaarlijks abonnementsbedrag in rekening.

Heeft de overheid toegang tot mijn gegevens?

Gemeenten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn onder andere gebruiker van de gegevens van HorecaDNA. Zij hebben (net als voorheen) toegang tot de openbare gegevens over jouw zaak.

Wat is de relatie van HorecaDNA met Koninklijke Horeca Nederland?

KHN steunt het initiatief en maakt gebruik van de diensten van HorecaDNA. De brancheorganisatie heeft belang bij een goed georganiseerde sector en efficiëntie door digitale samenwerking. Het register van ondernemingen is hierbij een basisvoorwaarde.

Waar kan ik terecht met vragen over de Hygienecode?

Sinds 1 september 2014 is Koninklijke Horeca Nederland (KHN) codehouder van de hygiënecode voor de horeca. Het codehouderschap heeft KHN overgenomen van het bedrijfschap Horeca en Catering. Op de website van KHN vind je informatie hoe je de hygiënecode kunt bestellen en op maat kunt maken voor jouw horeca-onderneming.

Gaan personeelsleden van het bedrijfschap over naar HorecaDNA?

Om de continuïteit van het beheer en de verwerking van jouw gegevens te waarborgen, zijn personeelsleden, die met de operationele uitvoering van deze taken belast waren, overgestapt naar HorecaDNA.

Waar kan ik mijn vragen stellen over de heffing of verplichte inschrijving door het bedrijfschap in het verleden?

HorecaDNA heeft slechts het beheer van het horecabedrijvenregister overgenomen van het bedrijfschap, vragen over andere zaken uit het verleden zoals bijvoorbeeld de heffing of verplichte inschrijving kun je richten aan:

Vereffeningsorganisatie Voormalige PBO, Postbus 7377, 2701 AJ ZOETERMEER

Tel. 079-3030678, e-mail: info@vopbo.nl en web: www.vopbo.nl

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Hier vind je informatie over onze algemene voorwaarden en het reglement voor het beheer van jouw gegevens.