Inzicht in uw markt

HorecaDNA levert feiten en cijfers over uw branche. Bijvoorbeeld hoe de kosten en opbrengsten zich ontwikkelen. Wat gebeurt er met het inwonersaantal en bevolkingssamenstelling in jouw gemeente. Hoeveel horecabedrijven van welke soort zijn in jouw regio actief?