Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening zijn de ICT~Office Algemene Voorwaarden en de Application Service Provision Voorwaarden (module 4) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Tevens is het Reglement Register HorecaDNA van toepassing.

Hieronder tref je deze drie aan:

ICT~Office Module Algemeen

ICT~Office Module 04 Application service provision

het Reglement